ACS har blivit en egen juridisk person

Nu står Aerospace Cluster Sweden på egna ben. Det som startade för 3 år sedan som ett projekt inom Linköpings kommuns näringslivsbolag har nu omvandlats till en ekonomisk förening.
– Det öppnar nya möjligheter för klustret, säger verksamhetsledaren Anna Rehncrona.

ACS tillkom utifrån en önskan av politiker i Linköpings kommun som ville se ökad tillväxt inom flygområdet, vilket är ett viktigt profilområde i Linköping. Redan från starten var ambitionen att man skulle bli ett nationellt kluster, vilket hörs av namnet, och att man skulle representera flyg- och rymdbranschen även i internationella sammanhang.

– Jag är jätteglad att se den fantastiska utveckling vi har haft i vårt kluster. Det känns som en stor milstolpe att klustret nu står på egna ben, då det har varit ett av målen från start, säger Yvonne Rosmark, näringslivschef och VD Nulink.

Klustret har vid det här laget ett 60-tal medlemmar, allt fler utanför Linköping och Östergötland. Intresse finns från Västra Götaland, en region med flera viktiga aktörer inom flyg och rymd, om ett fördjupat samarbete med ACS som plattform.

– De ser fördelar med att arbeta under ett gemensamt paraply. Det fungerar bättre när ACS nu står på egna ben, säger Anna.

Kunniga inom området har tittat på olika alternativ och kommit fram till att ekonomisk förening är bästa lösningen. Juridiskt har det samma status som ett bolag, med föreningens struktur och inflytande för medlemmarna. Den nybildade föreningen har haft ett konstituerande möte och sex av styrgruppens medlemmar är grundare. Registreringsbevis från Bolagsverket och organisationsnummer är på plats. Efter sommaren startar arbetet med att utveckla organisationen och formerna för samverkan.

– Medlemmarna har möjlighet att påverka den utvecklingen i allra högsta grad, säger Anna.

Det blir en spännande höst för ACS!