ACS får utökad finansiering i norr

Aerospace Cluster får utökad finansiering genom RIT (Rymd för innovation och tillväxt) 2021 för att utveckla och stärka verksamheten med fokus på ACS Norra Nod.
– Det stärker ACS, inte minst på rymdsidan, eftersom den är så stark häruppe, berättar Olle Persson, klusterkoordinator i norr.

Finansieringen genom RIT 2021 innebär ACS kommer att kunna arbeta med mer små- och medelstora företags möjligheter att leverera till den växande flyg- och rymdsektorn.

– Såväl inom mekanisk, mjukvaru, komposit och elektroniksidan finns många intressanta företag i norr. Det ska bli roligt att bidra till att knyta upp dem mot rymdforskning, säger Olle Persson.

Målet med RIT 2021 är att ta vid där föregångaren RIT slutade – att etablera Övre Norrland som Sveriges rymdregion.

– Första RIT-projektet gav oss möjligheten att stärka universitetet som en viktig aktör i rymdsverige. Vi breddar nu partnerskapet i regionen ytterligare, säger Jonas Ekman, prefekt vid Institutionen för system- och rymdteknik och initiativtagare till RIT-projektet i ett pressmeddelande.

RIT 2021 ska etablera Övre Norrland som Sveriges rymdregion genom att skapa en attraktiv och produktiv innovationsmiljö som ger långsiktigt hållbar tillväxt och som lockar människor, investeringar och företag till regionen. I Norrbotten finns goda förutsättningar för att möta rymdbranschens behov: det geografiska läget i kombination med det sedan länge etablerade system inom utbildning, forskning och infrastruktur. Fler industridoktorandprojekt borgar för kunskapsutbyten mellan akademi och industri, inte minst inom innovationsområdet.

Läs mer:

http://www.mynewsdesk.com/se/lulea_tekniska_universitet/pressreleases/oevre-norrland-ska-bli-sveriges-rymdregion-2814735