ACS blir nationell plattform

Fem gånger högre omsättning i landets små och medelstora företag inom rymd- och flygindustrin fram till 2050. Det är ett av målen som satts på nationell svensk nivå inom det Strategiska Innovationsprogrammet för Flyg som heter Innovair. Att satsa på klusterverksamhet i ACS format är ett sätt att stimulera den omsättningsökningen.

Tillväxtverket beslutade nyligen att finansiera ett nationellt utvecklingsprogram inom rymd och flyg. Istället för att bygga nya strukturer har man valt något som redan finns, Aerospace Cluster Sweden.

I praktiken är ACS redan öppet för aktörer från hela Sverige, men nu är initiativet förankrat på nationell nivå.

– Den här satsningen stimulerar samverkan mellan olika aktörer, både regionalt och nationellt, och bidrar direkt till att små och medelstora företag utvecklar sina kompetenser och affärer, säger Anders Blom som är programdirektör på Innovair.

Nyttan med samverkan är ett 60-tal medlemmar i ACS redan medvetna om. Vad kommer det här projektet att tillföra?

Svaret är ökade resurser och verksamhet på flera platser i landet. I projektet deltar, förutom ACS även Västra Götalandsregionen, Region Östergötland, Innovatum, Swerea SICOMP och Swerea IVF. Här ingår även två produktionstekniska arenor med laboratorier för olika material och processer: Produktionstekniskt Centrum i Trollhättan och Compraser Labs i Linköping.

– Vi startar med noder i Region Östergötland och Västra Götaland, två regioner som är starka inom flyg- och rymdteknik, säger Anna Rehncrona, VD för Aerospace Cluster Sweden.