600 miljoner kronor till Svenska Mikroföretag

Nu lanserar Almi det nya Mikrolånet. Under en tvåårsperiod kommer Almi att kunna låna ut 600 miljoner kronor till mikroföretag över hela Sverige.

Det nya Mikrolånet möjliggörs genom en garanti som finansieras av EU genom programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI).

– Det är bra att Sverige drar nytta av de möjligheter som EU erbjuder. Tillgången på kapital är avgörande för företag som vill expandera och nyanställa. Inte minst viktigt är det att företag i startskedet kan få tillgång till finansiering, säger Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister.

Läs mer!