Calamo går mot rekordår

Företaget Calamo, som arbetar med ytbehandling genom elektropolering och betning, går mot ett rekordår men står samtidigt inför flera utmaningar.
 – Vi har en brant tillväxtkurva och har haft ett riktigt bra år säger Victoria Björn Blomqvist, Sales manager på Calamo.

Förklaringen till rekordåret är bland annat den rådande bristen på elektropolerade rör i världen som används vid tillverkning av exempelvis mikrochip, processorer till datorer. Calamo levererar bland annat till livsmedels-, papper och massa- samt aerospaceindustrin. Dessutom är de leverantörer till läkemedelsindustrin vilket gjort att de snarare gynnats än missgynnats av coronapandemin.

– Vi är väldigt breda i vart vi levererar, det är till vår fördel när det ser ut som det gör just nu säger Victoria.

Calamo satsar mycket på forskning och utveckling. De har ett eget laboratorium där de kan ta emot företagsprover, analyser och där de forskar på alternativa kemikalier.

Bland utmaningarna just nu finns råmaterial där ledtiderna på rostfria produkter är väldigt lång. På längre sikt är miljöfrågorna något som har blivit ett allt mer viktigare område för Calamo.

-Vi har arbetat hårt med både arbetsmiljö och extern miljö i många år. Kraven blir högre och högre och man måste säkra hela leverantörskedjan. I och med att miljökraven ökar så ökar behovet av en snabb omställning mot ökad återvinning och minskad förbrukning av kemikalier. Vi söker hela tiden efter mer hållbara alternativ till våra nuvarande kemikalier.

 

I höst blev Calamo nya medlemmar i ACS och de ser det som ett sätt att möta det ökade behovet av kunskap inom elektropolering till Aerospaceindustrin.

-Aerospace är en bransch där vi får fler och fler förfrågningar ifrån, säger Victoria. Bland annat gällande produkter där det krävs lång livslängd eller där man behöver skapa absolut renhet som i satelliter.

-Vi ser fram emot att diskutera med andra tillverkande företag om hur vi kan hjälpas åt att stärka industrin samt att lyssna in och se andras frågeställningar.

 

Victoria Björn Blomqvist

 

Kortfattat om Calamo:
Calamo arbetar med rostfritt stål och är specialiserade på ytbehandling såsom elektropolering, varmbetning, tvättning etc. De levererar egna produkter såsom ytbehandlade rostfria rör, rördelar, ventiler, kopplingar m.m. Utöver detta utför de även legotjänster åt andra företag. Calamo är belägna norr om Karlstad i Molkom och har verkat i över 100 år. De ägs av Dockweiler, från Tyskland och har systerbolag i Europa och Asien. Elektropolering och varmbetning är kärnan i deras verksamhet.

 

Vad är elektropolering?:
Elektropolering är i väldigt grova, förenklade drag en elektrokemisk ytbehandlingsteknik. Det innebär att man sänker ned det gods man vill behandla i ett elektrolytbad. Därefter kopplar på likström och då sker det en avverkning av ytan på godset. I stålets mikrostruktur är det toppar och dalar. Slipar man ytan slät så bakar man in föroreningarna. Vid elektropolering avverkar man istället elektrokemiskt vilket gör ytan slätare, enklare att rengöra och mer korrosionsbeständig.