Så här kan det framtida hållbara flyget se ut.

I den länkade rapporten hittar ni en sammanfattning av den serie om tre webbinarier under titeln ”Hållbart Flyg” som arrangerades av ACS under december 2020.

De tre webbinarierna och den sammanfattande rapporten ger ACS medlemmar och andra intresserade bättre förståelse för de möjligheter och hot som finns i den omställning som måste genomföras inom flygbranschen för att minska flygets miljöpåverkan.

Rapporten sammanfattar fakta och möjliga framtidsscenarier presenterade av Swedish Aeronautical Research Center, Saab och GKN i tre webbinarier.

Du hittar rapporten här.