2nd SARC-BARINET Aerospace Competition

SARC (Swedish Aerospace Research Center) och BARINet (Brazilian Aeronautics Research and Innovation Network) utlyser den andra tävlingen där syftet är att ta fram den bästa lösningen för en utmaning genom att använda multipla UAV.

Temat för denna tävling är branddetektering och brandbekämpning i skogar med flera UAVs.
Kravet är att UAV:erna ska släppas i skogsområdet av ett annat flygplan.

För mera information se https://sarc.center/