Våra frågor

Samverkan föder framgång. Vårt nätverk förenar en mängd olika aktörer och idéer och underlättar affärsskapande. Utöver att finnas för våra medlemmars bästa, prioriterar vi följande områden:

Internationalisering

Vårt geografiska läge sjuder av flygande tradition och innovation. Vi utgår härifrån, men skapar affärslägen såväl lokalt som globalt. För att ligga i framkant inom flyg- och rymdrelaterade frågor måste vi tänka och agera internationellt.

Kompetensförsörjning

Att ha tillgång till rätt kompetens är en utmaning för många expansiva företag. Vårt nätverk attraherar morgondagens talanger inom flyg och rymd. Hit söker sig de som jobbar eller pluggar inom flyg och rymd – hit söker sig de som vill leda utvecklingen.

Möjlighet att påverka

Tillsammans representerar våra medlemmar en oerhört bred kompetens inom frågor som rör flyg och rymd. Med en samlat öra mot omvärlden och med en gemensam röst i debatter och forum har vårt kluster stor möjlighet att påverka.