Utlysning för teknikutvecklingsprojekt inom flygteknik

Flyguppvisning 2

Innovair, det svenska strategiska innovationsprogrammet för flyg och ATI, Aerospace
technology institute, lanserar i samverkan med Innovate UK och Vinnova en utlysning för
teknikutvecklingsprojekt inom flygteknik.

 
Utlysningen öppnar tisdagen den 14 april och stänger den 29 maj och publiceras på Vinnovas
hemsida.
Viktiga datum:
• Informationsmöte den 2 april på Brittiska Ambassaden, Stockholm
• Informationsmöte den 23 april på Svenska Ambassaden, London

 

För att se hela pressreleasen, klicka här.