Vårens utlysning för SMF Flyg har öppnat

Denna SMF-satsning via arenorna för flygproduktion, sker inom ramen för Innovair och det Nationella flygforskningsprogrammet (NFFP) och riktar sig till små och medelstora företag (SMF) verksamma inom tillverkningsteknik kopplat till komposit- samt metalliska material.

 

SMF Flyg ska stötta små och medelstora företag som vill bli leverantörer till flygindustrin. Projekten ges i två nivåer:

 

  • Nivå 1 – Vinnova ger upp till 125 000 SEK i bidrag, utan krav på motfinansiering. Projekttid upp till 6 månader.
  • Nivå 2 – Upp till 325 000 SEK i bidrag med krav på 50 procents motfinansiering (dvs totalbudgeten för projektet är max 650 000 SEK). Projekttid 6-12 månader.

 

Inom programmet beviljas ett SMF i regel högst ett projekt i nivå 1 och ett projekt i nivå 2.

Den preliminära deadlinen för ansökningar är 12:e april. Ansökningsblankett kan laddas ner här Läs mer på: https://innovair.org/2019/03/06/smf-flyg-utlysning-2019/

Skicka ansökan till  mats.werke@ri.se

Missa inte heller LIGHTer Småföretag-utlysningen, även denna med sista ansökningsdag 2019-04-12. Aktuell information och uppdaterad utlysningstext hittar du på https://lighterarena.se/sv/lighter-smaforetag