Stopp 18 – LiU

LiU-300x170-2-300x170

Origo är inte bara mittpunkten i ett koordinatsystem utan också den byggnad på LiU där man finner Peter Värbrand, Vicerektor för samverkan. LiU – hemvist för 27 000 studenter och 4000 anställda, här vibrerar det av kreativitet, nyfikenhet och energi. Inom flyg och kopplat till flyg och rymd forskas det inom en mängd olika områden. Jag får också höra mer om Innovationskontorett, lead, Demola – en mängd spännande initiativ och verksamheter! Nya uppslag och idéer, kanske en Society Quest kopplat till flygteknik?